Tính lãi suất vay

Cho phép bạn tính toán dòng tiền trả nợ khi vay vốn một số tiền theo phương thức trả nợ, lãi suất và thời gian nhất định.
Số tiền vay (Triệu VNĐ)
Thời gian vay (Năm)
Lãi suất vay (%/Năm)
Loại hình
Số kỳ trảDư nợ đầu kỳ (VND)Gốc phải trả (VND)Lãi phải trả (VND)Gốc + Lãi (VND)