Thước lỗ ban

Thước Lỗ Ban có 3 loại khác nhau dùng để đo kích thước rỗng thông thuỷ (52), kích thước đặc (42,9), (các chi tiết của nhà những đồ vật nội thất) và kích thước âm trạch (38,8). Mỗi loại kích thước nói trên có cung bậc được xác định một cách nghiêm ngặt và nó đòi hỏi người sử dụng phải hết sức cẩntrọng trong việc ứng dụng từng loại thước vào thực tế, tuyệt đối không được dùng lẫn lộn
mm (nhập số)
 
6.8 cm
 

Kéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm:

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch):

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần):